32 755 88 70

FORMULARZ KONTAKTOWY

PROGRAM JEST
INTERESUJĄCY
ZADZWOŃCIE
DO MNIE

Administratorem Państwa danych osobowych jest LogistykaPL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszeń do Programu oraz pozostałych zapytań. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania podanych danych.

Akceptuję politykę prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

LogistykaPL Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. serwis www.asy-eurokasy.pl, zwany dalej „serwisem” został zaprojektowany w ten sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych.

Każdy, kto korzysta z serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

LogistykaPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne przeprowadzenia programu lojalnościowego „ASY EUROKASY”. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

Zgłoszenie do programu lojalnościowego „ASY EUROKASY” wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail i innych danych osobowych. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej newsletter’a oraz przekazywane osobom prowadzącym program lojalnościowy „ASY EUROKASY”. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane przez LogistykaPL Sp. z o.o. zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Dane osobowe są bezpieczne w bazie danych LogistykaPL Sp. z o.o. i nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej. użytkownik ma w każdej chwili możliwość wypisania się z listy mailingowej, klikając odpowiedni link.

LogistykaPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym w bazie użytkownikom wysyłanie w celach rekrutacyjnych niezapowiedzianych ofert pracy.

Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Wykorzystanie Cookies

Serwis pobiera podczas przeglądania pliki cookies, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika. są tzw. dane techniczne, na przykład: adres ip, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. są one przechowywane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane przez serwer na którym umieszczono serwis. wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. LogistykaPL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane

KONTAKT

Biuro rekrutacji
Opiekunka w Niemczech
(w siedzibie Work Service Express)

ul. Murckowska 14
40-265 Katowice, Polska


tel: +48 32 755 88 70


opieka@logistykapl.pl


32 755 88 70

PROGRAM JEST INTERESUJĄCY.
ZADZWOŃCIE DO MNIE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LogistykaPL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszeń do Programu oraz pozostałych zapytań. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania podanych danych.

Akceptuję politykę prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

LogistykaPL Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. serwis www.asy-eurokasy.pl, zwany dalej „serwisem” został zaprojektowany w ten sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych.

Każdy, kto korzysta z serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

LogistykaPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne przeprowadzenia programu lojalnościowego „ASY EUROKASY”. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

Zgłoszenie do programu lojalnościowego „ASY EUROKASY” wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail i innych danych osobowych. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej newsletter’a oraz przekazywane osobom prowadzącym program lojalnościowy „ASY EUROKASY”. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane przez LogistykaPL Sp. z o.o. zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Dane osobowe są bezpieczne w bazie danych LogistykaPL Sp. z o.o. i nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej. użytkownik ma w każdej chwili możliwość wypisania się z listy mailingowej, klikając odpowiedni link.

LogistykaPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym w bazie użytkownikom wysyłanie w celach rekrutacyjnych niezapowiedzianych ofert pracy.

Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Wykorzystanie Cookies

Serwis pobiera podczas przeglądania pliki cookies, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika. są tzw. dane techniczne, na przykład: adres ip, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. są one przechowywane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane przez serwer na którym umieszczono serwis. wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. LogistykaPL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane

KONTAKT

Biuro rekrutacji
Opiekunka w Niemczech
(w siedzibie Work Service Express)

ul. Murckowska 14
40-265 Katowice, Polska


tel: +48 32 755 88 70


opieka@logistykapl.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

PROGRAM JEST
INTERESUJĄCY
ZADZWOŃCIE
DO MNIE

Administratorem Państwa danych osobowych jest LogistykaPL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszeń do Programu oraz pozostałych zapytań. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania podanych danych.

Akceptuję politykę prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

LogistykaPL Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. serwis www.asy-eurokasy.pl, zwany dalej „serwisem” został zaprojektowany w ten sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych.

Każdy, kto korzysta z serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.

LogistykaPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym czasie, aktualizacje polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne przeprowadzenia programu lojalnościowego „ASY EUROKASY”. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

Zgłoszenie do programu lojalnościowego „ASY EUROKASY” wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail i innych danych osobowych. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej newsletter’a oraz przekazywane osobom prowadzącym program lojalnościowy „ASY EUROKASY”. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane przez LogistykaPL Sp. z o.o. zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Dane osobowe są bezpieczne w bazie danych LogistykaPL Sp. z o.o. i nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej. użytkownik ma w każdej chwili możliwość wypisania się z listy mailingowej, klikając odpowiedni link.

LogistykaPL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym w bazie użytkownikom wysyłanie w celach rekrutacyjnych niezapowiedzianych ofert pracy.

Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Wykorzystanie Cookies

Serwis pobiera podczas przeglądania pliki cookies, które nie identyfikują danych osobowych użytkownika. są tzw. dane techniczne, na przykład: adres ip, informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawcy internetu. są one przechowywane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane przez serwer na którym umieszczono serwis. wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. LogistykaPL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane

KONTAKT

Biuro rekrutacji
Opiekunka w Niemczech
(w siedzibie Work Service Express)

ul. Murckowska 14
40-265 Katowice, Polska


tel: +48 32 755 88 70


opieka@logistykapl.pl