32 755 88 70

FORMULARZ KONTAKTOWY

PROGRAM JEST
INTERESUJĄCY
ZADZWOŃCIE
DO MNIE

Administratorem Państwa danych osobowych jest LogistykaPL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszeń do Programu oraz pozostałych zapytań. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania podanych danych.

Akceptuję politykę prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizatorem programu lojalnościowego „ASY EUROKASY” (zwanego dalej Programem) jest LogistykaPL Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000402579 (zwana dalej Organizatorem).

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika Programu w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.

4. Dane osobowe Uczestników Programu: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, będą przechowywane i przetwarzane dla celów przeprowadzenia Programu.

5. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Programem. Zmiana danych jest możliwa tylko poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Organizatora.

KONTAKT

Biuro rekrutacji
Opiekunka w Niemczech
(w siedzibie Work Service Express)

ul. Murckowska 14
40-265 Katowice, Polska


tel: +48 32 755 88 70


opieka@logistykapl.pl


32 755 88 70

PROGRAM JEST INTERESUJĄCY.
ZADZWOŃCIE DO MNIE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LogistykaPL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszeń do Programu oraz pozostałych zapytań. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania podanych danych.

Akceptuję politykę prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizatorem programu lojalnościowego „ASY EUROKASY” (zwanego dalej Programem) jest LogistykaPL Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000402579 (zwana dalej Organizatorem).

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika Programu w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.

4. Dane osobowe Uczestników Programu: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, będą przechowywane i przetwarzane dla celów przeprowadzenia Programu.

5. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Programem. Zmiana danych jest możliwa tylko poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Organizatora.

KONTAKT

Biuro rekrutacji
Opiekunka w Niemczech
(w siedzibie Work Service Express)

ul. Murckowska 14
40-265 Katowice, Polska


tel: +48 32 755 88 70


opieka@logistykapl.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

PROGRAM JEST
INTERESUJĄCY
ZADZWOŃCIE
DO MNIE

Administratorem Państwa danych osobowych jest LogistykaPL sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy. Dane będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszeń do Programu oraz pozostałych zapytań. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania podanych danych.

Akceptuję politykę prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizatorem programu lojalnościowego „ASY EUROKASY” (zwanego dalej Programem) jest LogistykaPL Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach przy ul. Warszawskiej 1, 42-350 Koziegłowy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000402579 (zwana dalej Organizatorem).

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika Programu w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.

4. Dane osobowe Uczestników Programu: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, będą przechowywane i przetwarzane dla celów przeprowadzenia Programu.

5. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Programem. Zmiana danych jest możliwa tylko poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Organizatora.

KONTAKT

Biuro rekrutacji
Opiekunka w Niemczech
(w siedzibie Work Service Express)

ul. Murckowska 14
40-265 Katowice, Polska


tel: +48 32 755 88 70


opieka@logistykapl.pl